PALOHEINÄMARATONIEN REITTIKUVAUS

 

A. YLEISTÄ

 

Reittejä on kaksi: Kuninkaantammentien eli pohjoinen reitti ja Kehä I:n eli eteläinen reitti.

Reitit ovat edestakaisia.

Reitit on mitattu virallisesti, ja ne ovat pituudeltaan 2 637,2 m, edestakaisena 5 274,4 m.

Kuninkaantammentien reitti on lähes tasainen 1 km:iin asti. Sen jälkeen reitillä on lyhyehköjä loivanpuoleisia nousuja laskuineen mutta edelleen myös tasaisia osuuksia.

Kehä I:n reitti on lähes tasainen 2 km:iin asti (kumpuja, "huomaamattomia" nousuja ja laskuja). Sen jälkeen tulee lyhyt loiva mäki, sitten pidempi ja jyrkempi mäki, jonka jälkeen on tasaista ja sitten taas vuorotellen loivaa nousua ja tasaista/laskevaa kääntöpaikalle asti.

Reitit on mitattu niin, että juoksija saa tiellä pysyessään saa valita lyhimmän juoksulinjan, esimerkiksi kaarteessa sisäkaarteen.

Reitit juostaan varttimaratonilla kaksi, puolimaratonilla neljä ja maratonilla kahdeksan kertaa.

Jokainen kierros aloitetaan samasta lähtöpaikasta, joka on myös maalipaikka.

Myös Pakilantielle on mitattu lähtöpaikka sitä varalta, että vakinaista lähtöpaikkaa tai reitin alkuosaa ei voitaisi käyttää.

Reittejä reunustavat puiset lyhtypylväät.

Reiteillä ei ole katukilpiä, mutta niillä on useita metallitolppia ruskeine tai sinisine tienviittoineen, joissa teksti on valkoisin, ruskeissa joskus myös vihrein, kirjaimin.

Matkat pisteestä toiseen (kääntyminen, risteys) on mitattu askelin, mittanauhalla tai (useimmiten) kartalta.

Ilmansuunnat on reittiselostuksessa ilmoitettu väli-ilmansuuntien tarkkuudella ja käyttäen perustana sitä, mihin suuntaan tie juuri kääntymiskohdassaan kääntyy, ts. ottamatta huomioon sitä, mihin suuntaan tie myöhemmin, kääntymiskohdan jälkeen, alkaa kulkea (esim. pohjoinen muuttuu koilliseksi).

 

 

B. KUNINKAANTAMMENTIEN REITTI

 

1. Alusta ja sijainti

 

Kuninkaantammentien reitti on hiekkapohjainen, poikkeuksena 10 m:n pituinen (20 m/kierros), ruohoa kasvava multamaaosuus, joka alkaa alkuosuuden lopussa olevalta koivulta ja on vastaavasti 10 m ennen tätä koivua kierrokselta palattaessa. Alkuosuus on 47 m:n pituinen (hiekkakenttä-)osuus, joka alkaa lähtöpaikalta ja päättyy sille suoraan edessä (luoteen suunnassa) olevalle koivulle, joka on ensimmäisenä vasemmalla puolella kohdassa, jossa kenttä on jo kaventunut tieksi. Koivu on samalla ensimmäinen koivu "Ei talvikunnossapitoa" -kyltistä vasemmalle ja kylttiin nähden eri puolella tieksi jo kaventunutta kenttää. Tämä osuus on vastaavasti myös loppuosuus.

 

Alku- ja loppuosuus on Pakilan Veto ry:n mustahuopakattoisen, oviltaan ja -ikkunaluukuiltaan sinisen, muutoin punamullanvärisen majarakennuksen (jäljempänä "Vedon maja") edessä (itäpuolella) olevalla ja tieksi kapenevalla (hiekka-)kentällä, sen itäreunalla, ei siis varsinaisesti tiellä.

Hiekkaosuudet ovat ulkoilutietä. Hiekka koostuu läpimitaltaan 2–7 -millisistä pikkukivistä ja on siis "tasaisenpuoleista puistotiehiekkaa" vailla peukalonpäätä suurempia kiviä.

 

Reitillä ei ole asfalttitietä, mutta kääntöpaikalla 2 637,2 m:n päässä lähtöpaikalta juoksijan pitää koskettaa tossullaan asfalttia. Eräässä kohdassa (jäljempänä kohdat 8 ja 26 eli kahdesti kierroksella), kun reitti kääntyy mennessä oikealle (pohjoiseen) ja kääntöpaikalta palattaessa vasemmalle (itään), reitti kulkee 20 m:n päässä Maununnevan pientaloalueen asfaltoidusta Vannetiestä ja sen ajoesteestä.

 

Talvella reitti, aina kunnossapitoaikataulun mukaan, hiekoitetaan lukuun ottamatta 230 m:n osuutta, joka alkaa 47 m:n alkuosuuden ja sitä seuraavan 10 m:n osuuden jälkeen ja jatkuu ensimmäiseen sellaiseen risteykseen, jossa reitti kääntyy oikealle. Tätä osuutta käytetään latuna, mikä voi estää juoksemisen tien keskikohdalla, mutta on mahdollista juosta ladun tai latujen (ja sommanjälkien) oikealla tai vasemmalla puolella latua sotkematta ja kuitenkin tiellä pysyen, taikka jäähallin pysäköintipaikan kautta (tämä vaihtoehto mitattiin virallisen mittauksen yhteydessä ja todettiin yhtä pitkäksi kuin tietä pitkin kulkeva reitti).

 

Reitti on lähes tasainen 1 km:iin asti. Sen jälkeen reitillä on lyhyehköjä loivanpuoleisia nousuja laskuineen mutta edelleen myös tasaisia osuuksia.

 

Reitti sijaitsee suurelta osin välittömästi Helsingin kaupungin Maununnevan ja Kuninkaantammen kaupunginosien itäpuolella ja keskellä Hakuninmaan kaupunginosaa ja metsän keskellä Keskuspuistossa, pitkälti tuulen suojassa ja hieman suojassa myös auringolta ja sateelta (reittiä reunustaa metsä, ja reitti on osin puunlatvojen alla).

 

 

2. Yksityiskohtainen reittiselostus

 

a) Lähtöpaikka

 

Pohjois-Helsingissä sijaitsevalla Paloheinän majalla on Helsingin kaupungin liikennelaitoksen bussilinjan 66 päätepysäkki. Sen länsireunassa on pysäkkikatos. Katoksen lähimpänä jäähallia olevan kannatintolpan jäähallinpuoleisesta kulmasta 26 metriä jäähallin suuntaan on puinen lyhtypylväs. Sen vieressä on metallitolppa, jossa kahdeksan tienviittaa: "Pirkkola 3,0", "Maunula 2,5", "Tuomarikartano 3,1", "Pitkäkoski 2,0", "Rullasuksirata 0,8", "Laakso 2000", "Torpparinmäki 1,5", "Luukkaa 2000" (ja vastaavat ruotsinkieliset tekstit). Lähtöpaikka on 5,5 m puisesta lyhtypylväästä kohti jäähallin sisäänkäyntiä.

 

Vedon maja on lähtöpaikalta lähtösuuntaan eli (hiekka-)kentälle päin (luoteeseen) katsottaessa vasemmalla puolella ja kyseinen puinen lyhtypylväs edessä oikealla. Lähtöpaikalla seistäessä majan etelänpuoleisen päätyseinän pinta ei näy, joten tämän seinän myötäinen itäänpäin jatkuvaksi ajateltu linja osuu lähtöviivalle. Etäisyys majan idänpuoleiseen seinään (kaakkoisnurkkaan) on 31 m.

 

b) Lähtöpaikalta kääntöpaikalle

 

1) Reitti kulkee näin määritettyyn suuntaan (luoteeseen) 47 m koivulle, joka on vasemmalla (ensimmäinen koivu "Ei talvikunnossapitoa" -kyltistä vasemmalle mutta kylttiin nähden eri puolella tietä) sen tien alussa, joka alkaa leveän, reittiä edettäessä kapenevan ja Vedon majan edessä olevan (hiekka-) kenttäosuuden päättyessä. Reitti kääntyy vasemmalle ¬ (länteen) heti koivun jälkeen ja kulkee 10 m pitkän ruohopeitteisen multamaaosuuden yli kääntyen edelleen vasemmalle ¬ (lounaaseen) hiekkatielle ja sitä pitkin oikealta ohi Vedon majan.

2) 53 m: Neljän tien risteys, jossa reitti jatkuu suoraan ­ (lounaaseen). Risteyksen kaakkoiskulma on 20 m Vedon majan lounaisnurkasta. Risteyksen vasemmalla puolella, sen koilliskulmassa, olevassa metallitolpassa on neljä ilman km-merkintää olevaa tienviittaa: tulosuuntaan (koilliseen) osoittava "2000", menosuuntaan (lounaaseen) osoittavat "Pirkkola" ja "Laakso" ja oikealle (länteen) Paloheinän täyttömäelle (jäljempänä "täyttömäki") osoittava "Hiihtomaa". Lähes risteykseen asti tulee oikealta viideskin tie, joka kuitenkin hieman ennen risteystä yhtyy oikealle jyrkästi ylös mäkeä nousevaan risteystiehen eikä siis varsinaisesti ole osa risteystä. Vasemmalla puolella risteyksen jälkeen on ensin jäähallin parkkipaikka ja sitten itse vaaleanharmaa jäähalli. Lyhtypylväät ovat tien vasemmalla puolella. Yhdessä alkupään pylväistä on "Ei talvikunnossapitoa" -kyltti. Oikealla puolella on 3–4 m syvä oja ja sen takana pienen mäen päällä toinen hiekkatie (edellä mainittu tie, joka ei ole osa ylitettyä risteystä) ja sen takana jyrkästi nouseva, alaosaltaan puuton ja ruohoa kasvava, yläosaltaan myös matalaa puustoa kasvava, täyttömäki.

3) 180 m: Neljän tien risteys, jossa reitti kääntyy oikealle ® (länteen). Risteyksen vasemmalla puolella, lähimpänä jäähallia eli risteyksen koilliskulmassa, olevassa metallitolpassa on kolme ilman km-merkintää olevaa tienviittaa: tulosuuntaan (koilliseen) osoittava "Paloheinä" ja suoraan eteenpäin (etelään eli ei reitin suuntaan) osoittavat "Pirkkola" ja "Laakso".

4) 65 m: Neljän tien risteys, jossa reitti jatkuu suoraan ­ (länteen). Puisessa lyhtypylväässä aivan tien vasemmassa reunassa, risteyksen lounaiskulmassa, on "Ei talvikunnossapitoa" -kyltti. Oikeassa reunassa, risteyksen koilliskulmassa, olevassa metallitolpassa on kolme tienviittaa: vasemmalle (etelään) osoittava "Pirkkola", oikealle (koilliseen) osoittava "Paloheinä" ja tulosuuntaan (itään) osoittava "Pakila 0,5". Tie alkaa 20 m:n jälkeen kaartaa vasemmalle, ja sen vasemmalla puolella (eteläpuolella) alkaa näkyä 3–4 m syvä oja. Oikealla (pohjoispuolella) on jyrkästi nouseva, lehtipuuvaltaista sekametsää kasvava täyttömäki.

5) 250 m: ––I-risteys (T-risteys), johon reitti tulee pystypalkkia kääntyen vasemmalle ¬ (länteen), vasemmalle vaakapalkille. Oikealle (koilliseen) vievä tie eli oikea vaakapalkki nousee jyrkästi täyttömäelle.

6) 100 m: Neljän tien risteys, reitti jatkuu suoraan ­ (länteen). Risteävällä tiellä on kummallakin puolella "Ei talvikunnossapitoa" -kyltti.

 

(HUOM! Tähän asti reitti on sama kuin Kehä I:n reitti).

 

7) 26 m: Vasemmalle (etelään) erkanee tie, reitti jatkuu suoraan ­ (länteen).

8) 15 m: Tie haarautuu kahdeksi tieksi, joista toinen menee suoraan (länteen), toinen kääntyy oikealle (pohjoiseen). Reitti kääntyy oikealle ®. Ennen kääntymistä tien oikealla puolella on metallitolppa, jossa vihreä roskapönttö ja viisi tienviittaa: tulosuuntaan (itään) osoittavat "Torpparinmäki 2" ja "Paloheinä", menosuuntaan (pohjoiseen) osoittavat "Kannelmäki 2" ja "Malminkartano" sekä vasemmalle (etelään) osoittava "Pirkkola". Tolpan jälkeen, ennen tien haarautumista, tie kaartaa hieman oikealle ja oikealla puolella on 2–3 m syvä oja, jonka yli reitti kulkee. Maununnevan pientaloalueen asfaltoitu Vannetie, jolle suoraan menevä tie johtaa ja jolla oleva ajoeste on näkyvissä, on 20 m:n päässä reitistä.

9) 60 ja 70 m: Oikealle (itään) erkanee kaksi tietä. Reitti jatkuu suoraan ­ (pohjoiseen). Erkanevat tiet ovat kylkinä kolmiossa, jossa reittitie on kantana ja jonka sisällä on kaksi 20–30 cm:n paksuista ja 20–30 m korkeaa koivua sekä pensaikkoa ja ruohoa.

10) 185 m: Vasemmalle (länteen) erkanee tie. Reitti jatkuu suoraan ­ (pohjoiseen).

11) 270 m: Vasemmalle (lounaaseen) erkanee tie. Reitti jatkuu suoraan ­ (pohjoiseen).

12) 10–15 m: Oikealle (itään) erkanee kapeahko hiekka–multapohjainen (hiekkatietä tummempi) tie. Reitti jatkuu suoraan ­.

13) 80 m: Y-risteys, johon reitti tulee Y:n pystypalkkia pitkin. Reitti kulkee oikealle ® eli Y:n oikeaa vinopalkkia (luoteeseen).

14) 170 m: T-risteys, johon reitti tulee pystypalkkia kääntyen oikealle ® (pohjoiseen), oikealle vaakapalkille. Vasemmalla (etelässä) näkyy Maununnevan omakotiasuntoaluetta eli Perhekunnantien pää, liikenneympyrä ja ajosuuntaa ympyrässä osoittava pyöreä merkki eli valkoinen oikealle (länteen) osoittava nuoli sinisellä pohjalla. Tien vasemmalla puolella olevassa metallitolpassa on kolme tienviittaa: "Malminkartano", "Pitkäkoski" ja "Koira-aitaus", jotka kaikki osoittavat oikealle (pohjoiseen) eli reitin suuntaan, sekä tulosuuntaan osoittavat "Pirkkola" ja "Paloheinä".

15) 150 m: Neljän tien risteys. Reitti jatkuu suoraan ­ (pohjoiseen). Risteyksen oikealla puolella olevassa metallitolpassa on viisi tienviittaa: menosuuntaan (pohjoiseen) osoittavat "Koira-aitaus" ja "Pitkäkoski", vasemmalle (länteen) osoittava "Malminkartano 4,6 km", oikealle (itään) osoittava "Paloheinä" ja tulosuuntaan (etelään) osoittava "Paloheinä". Risteävällä tiellä on kummallakin puolella "Ei talvikunnossapitoa" -kyltti.

16) 150 m: Vasemmalle erkanee tie, reitti kääntyy vasemmalle ¬ (luoteeseen). Kääntymiskohdassa olevassa metallitolpassa on kaksi tienviittaa: vasemmalle (luoteeseen) eli reitin suuntaan osoittava "Pitkäkoski" ja suoraan (pohjoiseen) osoittava "Koira-aitaus". Suoraan jatkuvan tien päässä näkyy verkkoaitaportti. Reitiltä alkaa 230 m:n päässä näkyä vasemmalla (länsipuolella) asfalttia eli Hakuninmaan katsastusaseman koeajorata. 400 m:n jälkeen vasemmalla (länsipuolella) mäen päällä näkyy puna-vaaleanharmaa hallirakennus, Suomen Paperinkeräys Oy:n Hakuninmaan laitos.

17) Ennen kääntöpaikkaa, 800 m, ei enää ole risteyksiä. Reitti päättyy lounais-koillissuuntaiseen asfaltoituun Kuninkaantammentiehen. Juoksijan pitää koskea jalallaan asfalttiin ja kääntyä sitten takaisin. Jos Kuninkaantammentie ylitettäisiin, sen toisella puolella jatkuva hiekkatie (asema- tms. kaavan mukainen nimetty katu) on katukilven mukaan Kankaantie. Kääntöpaikalla olevassa metallitolpassa on viisi tienviittaa: tulosuuntaan (etelään) osoittava "Paloheinä 2,6", vasemmalle (länteen) osoittavat "Malminkartano" ja "Luukkaa 2000" sekä oikealle (itään) osoittavat "Paloheinä 2000" ja "Pitkäkoski".

 

c) Kääntöpaikalta lähtöpaikalle

 

18) 800 m kääntöpaikasta: T-risteys, johon reitti tulee pystypalkkia kääntyen oikealle ® (etelään), oikealle vaakapalkille. Vasemmalle (pohjoiseenpäin) vievän tien päässä näkyy verkkoaitaportti. Kääntymiskohdassa olevassa metallitolpassa on kaksi tienviittaa: tulosuuntaan (luoteeseen) osoittava "Pitkäkoski" ja vasemmalle (pohjoiseen) osoittava "Koira-aitaus".

19) 150 m: Neljän tien risteys, jossa reitti jatkuu suoraan ­. Risteyksen vasemmalla puolella olevassa metallitolpassa on viisi tienviittaa: tulosuuntaan (pohjoiseen) osoittavat "Koira-aitaus" ja "Pitkäkoski", oikealle (länteen) osoittava "Malminkartano 4,6 km", vasemmalle (itään) osoittava "Paloheinä" ja menosuuntaan (etelään) osoittava "Paloheinä". Risteävällä tiellä on kummallakin puolella "Ei talvikunnossapitoa"-kyltti.

20) 150 m: Vasemmalle erkanee tie. Reitti kääntyy vasemmalle ¬ (kaakkoon). Suoraan (etelään) vievän tien päässä näkyy Maununnevan pientaloaluetta eli Perhekunnantien pää, liikenneympyrä ja ajosuuntaa ympyrässä osoittava pyöreä merkki, jossa valkoinen oikealle (länteen) osoittava nuoli sinisellä pohjalla. Kääntymiskohdassa oikealla puolella olevassa metallitolpassa on viisi tienviittaa: tulosuuntaan (pohjoiseen) osoittavat "Malminkartano", "Pitkäkoski" ja "Koira-aitaus" sekä reitin suuntaan (kaakkoon) osoittavat "Pirkkola" ja "Paloheinä".

21) 170 m: Oikealle (länteen) erkanee tie. Reitti jatkuu suoraan ­ (kaakkoon). (Y-risteys, johon reitti tulee ylösalaisin olevan Y:n vasenta vinopalkkia ja jatkuu Y:n pystypalkkia alaspäin).

22) 80 m: Vasemmalle (itään) erkanee kapeahko hiekka–multapohjainen (hiekkatietä tummempi) tie. Reitti jatkuu suoraan  (kaakkoon).

23) 10–15 m: Oikealle (lounaaseenpäin) erkanee tie. Reitti jatkuu suoraan ­ (kaakkoon).

24) 270 m: Oikealle (länteen) erkanee tie. Reitti jatkuu suoraan ­ (kaakkoon).

25) 185 ja 195 m: Vasemmalle (itäänpäin) erkanee kaksi tietä. Reitti jatkuu suoraan ­ (etelään). Erkanevat tiet ovat kylkinä kolmiossa, jossa reittitie on kantana ja jonka sisällä on kaksi 20–30 cm:n paksuista ja 20–30 m korkeaa koivua sekä pensaikkoa ja ruohoa.

26) 60 m: T-risteys, johon tullaan T:n pystypalkkia ja jossa reitti kääntyy vasemmalle ¬ (itään), vasemmalle vaakapalkille. Maununnevan pientaloalueen asfaltoitu Vannetie, jolle oikea (länteen vievä) vaakapalkki johtaa ja jolla oleva ajoeste on näkyvissä, on 20 m:n päässä reitistä. Kääntymisen jälkeen on vasemmalla puolella oja ja tierumpu, joiden yli reitti kulkee. Ojan jälkeen vasemmalla puolella on metallitolppa, jossa vihreä roskapönttö ja viisi tienviittaa: menosuuntaan (itään) osoittavat "Torpparinmäki 2" ja "Paloheinä", tulosuuntaan (pohjoiseen) osoittavat "Kannelmäki 2" ja "Malminkartano" sekä oikealle (etelään) osoittava "Pirkkola".

27) 15 m: Oikealle erkanee tie. Reitti jatkuu suoraan ­ (itään).

 

(HUOM!Tästä maaliin/lähtöpaikalle asti reitti on sama kuin Kehä I:n reitti.)

 

28) 26 m: Neljän tien risteys, jossa reitti jatkuu suoraan ­ (koilliseen). Risteävällä tiellä on kummallakin puolella "Ei talvikunnossapitoa" -kyltti.

29) 100 m: Oikealle erkanee tie. Reitti kääntyy oikealle ® (itään). Suoraan (koilliseen) jatkuva tie nousee jyrkästi täyttömäelle. Reittitien oikealla puolella on 3–4 m syvä oja. Vasemmalla on jyrkästi nouseva, lehtipuuvaltaista sekametsää kasvava täyttömäki.

30) 250 m: Neljän tien risteys. Reitti jatkuu suoraan ­ (itään). Puisessa lyhtypylväässä aivan tien oikeassa reunassa, risteyksen lounaiskulmassa, on "Ei talvikunnossapitoa" -kyltti. Vasemmassa reunassa, risteyksen koilliskulmassa, olevassa metallitolpassa on kolme tienviittaa: tulosuunnasta katsottuna oikealle (etelään) osoittava "Pirkkola", vasemmalle (koilliseen) osoittava "Paloheinä" ja menosuuntaan (itään) osoittava "Pakila 0,5".

31) 65 m: Neljän tien risteys Reitti kääntyy vasemmalle ¬ (koilliseen). Jäähalli näkyy nyt puiden lomitse. Tien oikealla puolella, lähimpänä jäähallia ja risteyksen koilliskulmassa, olevassa metallitolpassa on kolme ilman km-merkintää olevaa tienviittaa: menosuuntaan (koilliseen) osoittava "Paloheinä" ja oikealle (etelään) osoittavat "Pirkkola" ja "Laakso". Kääntymisen jälkeen on oikealla (itäpuolella) puolella ensin jäähalli ja sitten sen parkkipaikka. Lyhtypylväät ovat tässä tien oikealla puolella. Vasemmalla (länsipuolella) puolella on 3–4 m syvä oja, sen takana pienen mäen päällä on toinen hiekkatie ja mäen takana jyrkästi nouseva, alaosaltaan puuton ja ruohoa kasvava, yläosaltaan myös matalaa puustoa kasvava, täyttömäki.

32) 180 m: Neljän tien risteys Vedon majan lounaispuolella. Reitti jatkuu suoraan ­ (koilliseen). Risteyksen kaakkoiskulma on 20 m Vedon majan lounaiskulmasta. Maja jää reitin oikealle puolelle. Risteyksen oikealla puolella, koilliskulmassa, olevassa metallitolpassa on neljä ilman km-merkintää olevaa tienviittaa: "2000", joka osoittaa menosuuntaan (koilliseen), "Pirkkola" ja "Laakso", jotka osoittavat tulosuuntaan (lounaaseen), ja tulosuunnasta katsottuna vasemmalle (länteen) täyttömäelle osoittava "Hiihtomaa".

33) 53 m: Viimeinen koivu oikealla puolella ennen hiekkateiden risteystä. Koivun kohdalla reittitie kääntyy oikealle ® (länteen) ennen kuin kohtaa risteävän hiekkatien ja kulkee multapohjaisen, osin ruohopeitteisen 10 m:n maapohjaosuuden yli oikealle (länteenpäin) ja osuuden päässä oikealla olevan koivun jälkeen kääntyy oikealle ® (kaakkoon) (hiekka-)kentälle ja jatkuu kentän vasenta eli itäreunaa pitkin lähtöpaikalle/maaliin.

 

  – –